ארכיון תגיות: שירותי הדברה בקלות

שירותי הדברה בקלות

חיים ללא מזיקים

מזיקים מהווים חלק בלתי נפרד מחיינו. לאורך כל ההיסטוריה האנושית חיו בני אדם והמזיקים זה לצד זה וכבר לפני כשלושת אלפים שנה ניסו להתמודד עם הבעיה ולהעלים את המזיקים מסביבתו של האדם. גופרית היה בין החומרים הראשונים שנעשה בו שימוש להדברת חרקים, ובמקביל נעשה שימוש בחומרים צמחיים המרחיקים מזיקים ומבריחים אותם מהיבולים החקלאיים. לאור המוגבלות באפקטיביות של אמצעים אלו לאורך השנים נולד צורך לפתח חומרים בעלי יכולת השפעה גבוהה יותר. כמו כן, פיתחו חלק מהמזיקים עמידות לאמצעי הדברה והרחקה ונדרשו דרכים נוספות להתמודד עימם.

להמשיך לקרוא שירותי הדברה בקלות

Share Button