הסמכות – מדביר מוסמך

היתר הדברה: דני ייגר

דני יגר מדביר מוסמך
מדביר מוסמך

ייגר דני, אגרונום, מדביר מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה

 רשאי לעסוק ב:

מייל: danny@agrotal.co.il

Share Button